Disclaimer

Vitavie spant zich in om de informatie op haar website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. De afbeeldingen op de website kunnen afwijken van de producten in werkelijkheid. Om deze redenen kan aan de website geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website van Vitavie is voor eigen rekening en risico. Vitavie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Vitavie behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De Vitavie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Alle informatie op deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw eigen arts of voorschrijver of als vervanging van enige informatie op of in een productverpakking of label. De inhoud is voor particulier gebruik bedoeld.

De informatie op deze website is niet bedoeld om de producten te promoten als geneesmiddel, als diagnosemogelijkheid, om te genezen, om te behandelen of om enige ziekte te voorkomen. Tevens vormt geen enkel product een vervanging voor een gevarieerde voeding. Lees voor het gebruik van de op deze site gekochte producten de informatie van de fabrikant van de producten (op of in de verpakking of label) aandachtig door. Raadpleeg altijd uw arts of voorschrijver.

Auteursrecht

Op de website rust een auteursrecht van Vitavie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.

Privacy

Vitavie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in deze webshop worden opgegeven worden niet doorverkocht.